Panairet dhe eventet qe perfaqesojne nje mundesi te cmueshme per te promovuar aktivitetet e Battezzati- it dhe projektuar kompanine drejt skenareve te rrinj. Ne qualitetin e ekspozuesit , Battezzati mjerr pjese ne shume panaire te specializuar ne cdo vend te Italise, per te takuar kliente, per te zhvilluar raporte te reja e per te zgjeruar pranine e saj ne treg. Battezzati merr pjese dhe si vizitues ne panairet, me synimin qe te mbledhe sa me shume informazione mbi tregun e mbi produktet e te riperterite ne menyre te vazhdueshme offerte tregetare kompetencat te punetoreve.