it-ITsq-ALen-GBfr-FRes-ES
  • HISTORITE TONA
    NISIN GJITHMONE NGA NJE BASHKIM
  • MISIONI JONE:
    TE SIGUROJME NJE KLIENTE, JO VETEM NJE SHITJE
  • E NJOHIM QYTETIN NE
    MENYRE PERFEKTE

Anetar:

Qyteti nentokesor

Nen nivelin e rruges ekziston nje sistem tubash qe lehteson jeten e qytetit dhe te qytetareve. Nje rrjet i dendur kanalesh qe lidh cdo pike te qytetit dhe lejon trasportimin e ujit te pijshem, e energjise elektrike, e gazit, e linjave te telefonave dhe mbledh ujerat e zeza.

E njohim qytetin ne menyre perfekte.

Qyteti ne siperfaqe

Paesazhi urban eshte i mobiluar me elemente qe shtojne bukurine e qytetit dhe japin jete hapesirave duke u pershtatur sa me mire arkitektures dhe nevojave te qytetareve.

Ne i japim forme qytetit.

PRODUKTET TONA

Produktet qe ve ne treg kompania Michele Battezzati jane, nga nje pikepamje e cila synon cilesine me te larte, te pajisur me certifikate ISO 9000 e skeme me te dhena teknike. Gjithashtu, pothuajse te gjitha produktet jane me origjine italiane, ne gjendje te sigurojne standartet me te larta te cilesise e te sigurise.
Lista e produkteve tona:

Video Prodotti Innovativi

Me ne mund:
KURSE KOHË

Të gjesh të gjitha produktet për të cilat ke nevojë për kantierin tënd të ndërtimit, për vepra të urbanistikës, ujrat e zeza, pastrim, rrugore dhe kundra zjarrit
KURSE PARA

Përveç se kemi një mardhënie direkte si agjensi me firmat e prodhimit, kemi shumë lloje produktesh, gië e cila të mundëson shumë alternativa dhe zgjidhje cilësore
KURSE ENERGJI DHE MËSO KNOW HOW

Ekipi ynë i ekspertëve do të zhvillojë të gjithë projekted e tua, duke të këshilluar nga ana teknike të gjithë produktet për të cilat ke nevojë për të realizuar veprat e tua
QETËSI

Do të jesh i mbrojtur me produkt të paisur me të gjitha çertifikatat e cilësisë, në pajtim me normat UE, të kolauduara dhe të mbuluar me një garanci totale pas shitjes


PA PROBLEME

I zgjidhim ne të gjithë problemet
Punet TonaThone per ne