Jemi ketu

Via delle Azalee 16-18
cap 70026
Modugno (BA)

Na kontakto

Telefon
+39 080.531.26.68
+39 080.537.32.88
+39 080.531.25.84

Fax
+39 080.902.42.06
E-mail
fonderiebattezzati@fonderiebattezzati.it


Ploteso modeline pergjithshem e do kontaktohesh nga ekipi jone!

*
*
*
*

Qyteti qe shohim, per te funksionuar, ka nevoje per nje sere elementesh qe nuk mund te padukshem. Jane ata qe i japin forme "QYTETIT NENT0KESOR".
Behet fjale per kanalizimet e ujit te pijshem e ujerave te zeza, te energjise elektrike, te tubave te gazit dhe linjat telefonise. Te gjitha keto sherbime kane nevoje per nje rrjet.


Grupi Drejtues

Michele Battezzati


PRONARI I KOMPANISE
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
michele@fonderiebattezzati.it


Partner

AVV. Pamela Battezzati


PARTNER ALBANIA

www.missbattezzati.it

Grupi Komercial

Mariella Daniele


PERGJEGJESE KOMERCIALE
tel. +39 393 983 6508
mariella@fonderiebattezzati.it

Enzo Scardigno


PERGJEGJES PER TENDERA DHE OFERTA
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
enzo@fonderiebattezzati.it

Massimo Uricchio


KONSULENT KOMERCIAL NE BAZILIKATE
tel. +39 346 023 7718
massimo@fonderiebattezzati.it

Angelo Annese


PERGJEGJES DHE BLERJEVE
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.531.25.84 / +39 080.537.32.88 / +39 080.902.42.06
angelo@fonderiebattezzati.it


Prodhimi, blerjet dhe logjistika 

Giancarlo Esposito


PERGJEGJES I PRODHIMIT
DHE BLERJEVE
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
giancarlo@fonderiebattezzati.it

Tiziana Di Biase


PROGRAMIM E LOGJISTIKE
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
tiziana@fonderiebattezzati.it

Menaxhimi dhe ekonimia 

Nella Romito


PERGJEGJESE E FATURIMIT
DHE E CERTIFIKIMEVE TEKNIKE
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
nella@fonderiebattezzati.it

Mariana Esposito


PERGJEGJESE E MENAXHIMIT
EKONIMIK DHE KONTROLLIT
tel. +39 080.531.26.68 / +39 080.537.32.88 / +39 080.531.25.84
mariana@fonderiebattezzati.it