Furnizimi i firmës Montini të pusetave me material gize 800×800 D400 me shkrimin ATU në vendin e ndërtimit në Tiranë për punët e telekomunikacionit

Furnizimi i firmës Montini të  pusetave me material gize 800×800 D400 me shkrimin ATU në vendin e ndërtimit në Tiranë për punët e telekomunikacionit

Jam shumë e kënaqur që arrita të sjell në 🇦🇱 Shqipëri pusetat e firmës Montini, ja ku është gati pakoja e kompanisë më të rëndësishme të telekomunikacionit Shqiptar ATU.

Shpresoj të jetë fillimi i një bashkëpunimi të gjatë!

Sukseset janë gjithmonë fruti i një pune të madhe skuadre.

Ju faleminderit Montinit, ATU-së dhe stafit tim të veçantë Shqiptar. 😊

| Tags: | Return