Anti zjarr

  • Kuti anti zjarr per ambiente te brendeshme e te jashteme
  • Kuti hiodrante muri
  • Aksesore
  • Grupe e rakorderi prej otoni
  • Kaseta hidrante nentokesore e mbitokesore
  • Kapake prej  gize
  • Zjarrfikese


Shperndaje ne:       

Me Kryesoret