Depurim

 • Depozita per ambient e jashtem
 • Depozita per ambiente te brendeshme
 • Mbledhje dhe ri- perdorim i ujerave te shiut
 • Aksesore
 • Menyra e per vendosje nentokesore te impianteve
 • Impiant per filtrimin e reres
 • Vaska biologjike te tipit IMHOFF
 • Vaska
 • Impianti a fanghi attivi
 • Filtra special
 • Vaska per filtrimin e imet
 • Impiante ujitje
 • Impiante per filtrimin e ujerave te shiut
 • Impiante per filtirmin e vajerave
 • Impiante per autolavazhe
 • Per pastrimin e ujerave impiante
 • Stazioni di sollevamento
 • Puseta
 • Banja te levizshme
Shperndaje ne:       

Me Kryesoret