Sherbimet tona


Llogaritje e kostove

Nje skuader konsulentesh punon perkrah klienteve per te dhene nje pergjigje nevojave te tyre e per ti mbeshtetur ne cdo fase te punes: formulimin e ofertave komerciale, pergatitjen e tenderave e permbulljen e negociatave.

Projektim ekzekutiv

Nje ekip ekspertesh bashkepunon me zyra teknikesh gjate formulimit te projektit ekzekutiv, ne menyre qe ti ndihmoje ne percaktimin e cdo detaji te punes: duke filluar qe nga llogaritja e kostove deri ne gjetjen e produkteve te nevojshme per realizimin e punes.

Ndihme per klientet

Rrjeti i agjenteve punon ne kontakt direkt me klientet, i ndihmon ne fazat e pre dhe post kontratave: qe nga zgjedhja e produkteve deri ne ispektimin ne kantier, per te ofruar zgjidhjen me te pershtatshme ne baze te nevojave. Aftesia e e kompanise per zgjidhjen e problemeve perfaqeson nje vlere te vecante per kompanine e nje perfitim per klientet.

Saldime

Saldatoret e kualifikuar te Fonderi Battezzati jane ne gjendje te punojne ne kantier me aparate polivalente. Klientet mund te perfitojne, gjithashtu, nga sherbimi i saldatriceve qe kompania jep me qira.


Montimi

Ne kompani eshte i pranishm nje repart punishte qe merret me montimin e pjeseve te impianteve per kanalizimin dhe per ujesjellesat.

Sherbime shperndarje

Kompania siguron shperndarjen e produkteve brenda 24/48 ore, fale nje sere mjetesh moderne e efikase.

Formim

Kompania organizon kurse formimi per kualifikimin e saldatoreve e teknikeve te specializuar. Kurset zhvillohen sipas rregullave europiane (UNI EN 287 – UNI EN 9606) e amerikane (ASMA).