Partneret tane

Kujdesi dhe vemendja per cilesine eshte ne te njejten linje me angazhimin qe kemi per te siguruar cmime te favorueshme per klientet. Per te arritur kete qellim, Grupi Battezzati ka nenshkruar marreveshje me kompanite prodhuese kryesore ne sektor.

POLIECO

IDROTHERM 2000

COES COMPANYVALSIR

MONTINI

SWEILLEM